دریافت مجوز اشتغال در رشته روانشناسی

شرایط اخذ مجوز اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور:

جهت دریافت پروانه اشتغال در رشته‌های روانشناسی و مشاوره باید حداقل دارای دو مدرک (کارشناسی و کارشناسی ارشد و یا کارشناسی ارشد و دکتری) در یکی از گرایش‌های روانشناسی یا مشاوره باشید.این قانون شامل کسانی می‌شود که از بهمن ماه 1393 در دانشگاه‌ها پذیرفته شده‌اند، داوطلبان نامرتبطی که قبل از بهمن 1393 وارد دانشگاه شده‌اند، با داشتن مدرک مقطع ارشد و یا دکتری روانشناسی و یا مشاوره می‌توانند در آزمون تخصصی سازمان شرکت کنند و در صورت قبولی مراحل مجوز گرفتن خود را طی کنند. برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد که در زمان مصاحبه دانشجوی دکتری باشند نیز بعد از گذراندن امتحان جامع گواهی کار صادر می شود و برای دانشجویان قبل از امتحان جامع هیچگونه گواهی صادر نخواهد شد.

مصاحبه و کارورزی برای دریافت پروانه اشتغال:

شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی در تاریخ 4 اردیبهشت ماه سال 1396 مصوب نمود که ارائه گواهی انجام کارورزی برای تقاضای پروانه حرفه‌ای ضروری نمی‌باشد و کمیسیون‌های تخصصی صلاحیت علمی-تخصصی و مهارت‌های حرفه‌ای داوطلبان دریافت پروانه را در ابعاد مختلف دقیقاً مورد بررسی قرار خواهد داد. لذا داوطلبان پروانه اشتغال می‌بایست از دانش و مهارت‌های لازم حرفه‌ای و تخصصی برخوردار باشند.

در جلسات مصاحبه کمیسیون روانشناسی ( روانشناسی عمومی ) موارد زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

– آسیب شناسی شامل علامت شناسی ملاک‌های تشخیصی بر مبنای DSM5، تشخیص افتراقی

– ارزیابی شامل مصاحبه، آزمون‌ها، فرمول بندی تشخیصی، تشخیص

– درمان شامل یک رویکرد درمانی خاص، فنون و مهارت‌های حرفه‌ای، مشاوره و درمان

– اخلاق حرفه‌ای

– نداشتن مشکلات جدی روان (به تشخیص کمیسیون)

در جلسات مصاحبه کمیسیون روانشناسی بالینی موارد زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

– داشتن حداقل کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (زمان فارغ التحصیلی حداقل 9 ماه قبل از مصاحبه)

– گذراندن دوره‌های عملی مورد پذیرش کمیسیون در ارتباط با فعالیت های بالینی زیر نظر روان شناس بالینی

– آشنایی نظری و عملی، حداقل با دو رویکرد درمانی

– آشنایی نظری و عملی با آزمون‌های روانی و شناختی مرتبط با روان شناسی بالینی

– توانایی ارائه دانش و مهارت‌های بالینی در جریان مصاحبه

– نداشتن مشکلات روانی جدی (با تشخیص اعضای کمیسیون)

– توانایی تشخیص علائم و اختلالات روانی