معرفی گرایش‌های عمومی و بالینی

 

رشته روانشناسی عمومی مقطع کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی عمومی یکی از شاخه های علوم انسانی است که مربوط به شناخت مسائل روانشناسی از قبیل علل رفتارهای انسان، چگونگی استفاده از روانشناسی در امر آموزش و پرورش، شناخت کودکان عادی و استثنایی و کاربرد روانشناسی در مسائل روانی- اجتماعی می باشد. هدف از رشته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ایجاد مهارت های لازم در افرادی است که در فعالیت های آموزشی و پژوهشی سازمان ها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی و نیز در دانشگاه ها خدمت رسانی می کنند.

فارغ التحصیلان رشته روانشناسی عمومی توانایی های لازم در موارد زیر را کسب می کنند:

– ارائه خدمات روانشناسی در مراکز و مؤسسات مختلف تشخیصی و درمانی

– انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های مختلف روانشناسی عمومی

– قبول مسئولیت های خدماتی و پژوهشی در مؤسسات دولتی

– آمادگی برای تحصیل در مقاطع بالاتر جهت تأمین کادرعلمی دانشگاه ها و سایر مراکز علمی– پژوهشی و …

 

رشته روانشناسی بالینی مقطع کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی بالینی حوزه کاربردی روانشناسی است که موضوع اصلی آن بررسی علل شکل گیری آسیب شناسی روانی از یکسو و توسعه راهکارهای مداخله ای کارآند جهت کمک به افراد مبتلا به مشکلات روانشناختی از سوی دیگر است. روانشناسان بالینی عمدتاً در چهار حوزه اسیب شناسی روانی، نظریه‌ها و فنون روان درمانی، روشهای تشخیص بالینی و پژوهش در مسایل ویژه روانشناسی بالینی آموزش می بینند.

فارغ التحصیلان رشته روانشناسی بالینی توانایی های لازم در موارد زیر را کسب می کنند:

– ارائه خدمات روانشناسی در مراکز و مؤسسات مختلف تشخیصی و درمانی

– انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های مختلف روانشناسی بالینی

– قبول مسئولیت های خدماتی و پژوهشی در مؤسسات دولتی

– آمادگی برای تحصیل در مقاطع بالاتر جهت تأمین کادرعلمی دانشگاه ها و سایر مراکز علمی– پژوهشی و …