ظرفیت پذیرش رشته‌های روانشناسی عمومی و بالینی(تمام گرایش‌ها) در سال 1397:

دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور ارشد سراسری97