گرایش‌های مجموعه روانشناسی

رشته‌ها و گرایش‌های مجموعه روانشناسی ( کد 1133 در دفترچه راهنمای ثبت نام سازمان سنجش ) 

مجموعه روانشناسی دارای هشت رشته است:

روانشناسی عمومی

روانشناسی بالینی

روانسنجی

روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

روانشناسی اسلامی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

روانشناسی تربیتی

دروس امتحانی برای هر کدام از رشته‌ها در جدول پایین نوشته شده است.

برای موفقیت در هر کدام از رشته‌های مجموعه روانشناسی باید به سوالات دروسی که برای رشته موردنظر مشخص شده است پاسخ داده شود.

مطالعه و همچنین پاسخ دادن به بقیه دروسی که جزو دروس امتحانی رشته مورد نظر نیست، تاثیری در رتبه آن رشته نخواهد داشت. اگر هدف شما قبولی در رشته روانشناسی بالینی است فقط باید به سوالات دروس متون روانشناسی، علم النفس، آمار و روش تحقیق، روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی، روانشناسی رشد، روانشناسی بالینی و روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان پاسخ بدهید و مثلا پاسخ دادن به درس روانشناسی عمومی تاثیری در رتبه بالینی شما ندارد.